Buscar
martes, 03 de octubre de 2023 12:24h.
tots
Política

Cauran tots! la amenaza de Pujol surte efecto y demuestra la culpabilidad de muchos

"...que si vas segant, diguem, la branca d’un arbre al final cau tota la branca, tots els nius que hi han: No, és que després caurà aquell d’allà! Aquell d’allà que… No, no…, és que després cauran tots! I haurà sigut responsabilitat de tots els que han practicat aquesta mena de política​”  (...es que, si vas segando, digamos, la rama de un árbol, al final cae toda la rama, todos los nidos que hay. No, ¡es que después caera aquel de allá! Aquel de allá que... No, no, ¡es que después caeran todos! Y habrá sido responsabilidad de todos los que han practicado esta clase de política) El tipejo se cabrea, amenaza, y se lo toleran.