Buscar
miércoles, 05 de octubre de 2022 10:08h.

Gobierno español, colonialista y traidor, concentraciones en toda Euskadi contra la nueva btraición al pueblo saharaui

 

sáhara euskadi

 

sáhara eusKERA

 

 

 

CONCENTRACIONES CONTRA LA  NUEVA TRAICIÓN AL PUEBLO  SAHARAUI POR PARTE DEL GOBIERNO  ESPAÑOL 

EL MOMENTO DE NUESTRA SOLIDARIDAD ES AHORA 

• El Sáhara Occidental NO forma  parte de la integridad territorial  marroquí, es un Territorio No  Autónomo pendiente de  descolonización con su derecho  reconocido por Naciones Unidas  a la autodeterminación y la  independencia. 

• España es la Potencia  Administradora del Territorio.  Independientemente de  cualquier declaración unilateral  o acuerdo con terceros, España  no se puede desligar de sus  responsabilidades. 

• Amparar la ocupación ilegal del  Sáhara Occidental supone para  el Gobierno de España y los  partidos que lo sostienen dar  cobertura legal a la violaciones  a los derechos humanos  denunciadas por diferentes  organizaciones internacionales  y al expolio de sus recursos  naturales. 

Como estamos viendo en Ucrania  ahora mismo, un orden internacional  democrático y justo significa que todos  los pueblos tienen derecho a la paz, la  solidaridad, el desarrollo y la  autodeterminación. Significa que todos  los pueblos deben ejercer la soberanía  efectiva sobre sus riquezas y recursos  naturales, procurando libremente su  desarrollo económico, social y cultural.  Supone también eliminar los  obstáculos que impiden la plena  realización del derecho a la libre  determinación de los pueblos que  viven bajo ocupación colonial y  extranjera. Esta es la aspiración del  Pueblo Saharaui. 

Frente a ello, España, con su ilegal  postura de apoyo al ocupante  marroquí, presenta complicaciones  adicionales para el proceso de paz de  la ONU en el Sáhara Occidental,  cuando la prioridad es entablar  negociaciones directas, sin condiciones  previas, entre Marruecos y el Frente  POLISARIO. 

La Delegación Saharaui en Euskadi, el  Movimiento de Solidaridad y la  Diáspora Saharaui convocan  concentraciones en toda Euskadi para  denunciar de manera enérgica el nuevo  posicionamiento expresado por el  Gobierno de España. 

El próximo martes, 22 de marzo, la  Delegación Saharaui Euskadi, el  Movimiento de Solidaridad y la  Diáspora Saharaui convocan  concentraciones a lo largo y ancho de  Euskadi a las 19 hrs. En Bilbao será  frente a la Delegación del Gobierno  mientras que en Vitoria-Gasteiz y  Donostia será frente a las  subdelegaciones del Gobierno. En el  resto de localidades previstas, se  acordarán los lugares más apropiados  para organizar las concentraciones,  siendo todas ellas a las 19:00hrs. 

Ante la falta de avances y la situación  de guerra reinante desde el 13 de  noviembre 2022, conscientes de la  extrema gravedad de la situación, la  Delegación Saharaui, el Movimiento de  Solidaridad y la Diáspora Saharaui en  Euskadi realizan un nuevo llamamiento  a la sociedad vasca, a sus fuerzas  políticas, sociales y sindicales, a  sumarse a estas concentraciones, para  mostrar su rechazo ante la inaceptable  cesión frente al chantaje marroquí y  exigir una resolución definitiva a este  conflicto que en Euskalerria sentimos  como propio.

sáhara euskadi

KOMUNIKABIDEENTZAKO DEIALDIA ESPAINIAKO GOBERNUAK SAHARAR  HERRIARI EGINDAKO TRAIZIO  BERRIAREN AURKAKO  

ELKARRETARATZEAK 

GURE ELKARTASUNAREN UNEA ORAIN  DA 

• Mendebaldeko Sahara EZ da  Marokoko lurralde osotasunaren parte,  deskolonizatzeko zain dagoen  Lurralde Ez Autonomoa da eta  Nazio Batuek  autodeterminaziorako eta  independentziarako eskubidea  aitortzen diote. 

• Espainia lurraldeko potentzia  administratzailea da.  Aldebakarreko adierazpena edo  hirugarrenekiko akordioa alde  batera utzita, Espainiak ezin du  bere erantzukizuna bertan  behera utzi. 

• Mendebaldeko Sahararen legez  kanpoko okupazioa babestean,  Espainiako Gobernuak eta  sostengatzen duten alderdiek  lege-estaldura ematen diete  nazioarteko erakundeek  salatutako giza eskubideen  urraketei eta haien baliabide  naturalen espoliazioari. 

Ukrainan ikusten ari garen bezala,  nazioarteko ordena demokratiko eta  bidezkoak esan nahi du herri guztiek  dutela bakea, elkartasuna, garapena  eta autodeterminazioa izateko  eskubidea. Horrek esan nahi du herri  guztiek benetako subiranotasuna  erabili behar dutela beren aberastasun  eta baliabide naturalen gainean, eta  askatasunez ahalegindu beren garapen  ekonomiko, sozial eta kulturala lortzen.  Halaber, okupazio kolonial eta  atzerritarraren pean bizi diren herriek  duten determinazio askerako  eskubidea eragozten duten oztopoak  ezabatzea dakar. Horixe da Saharako  Herriaren nahia. 

 

Horren aurrean, okupatzaile  marokoarrari laguntzeko Espainiaren  legez kanpoko jarrerak, konplikazio  gehigarriak dakarzkio NBEk  Mendebaldeko Sahararako duen bake 

prozesuari, Marokoren eta POLISARIO  Frontearen arteko zuzeneko eta  baldintzarik gabeko negoziazioak  hastea denean lehentasuna. 

Euskadiko Saharako Ordezkaritzak,  Solidaritate Mugimenduak eta  Saharako Diasporak kontzentrazioak  deitzen dituzte Euskadi osoan,  Espainiako Gobernuak adierazitako  jarrera berria modu sendoan  salatzeko. 

Datorren asteartean, martxoak 22,  Euskadiko Saharako Ordezkaritzak,  Elkartasun Mugimenduak eta Saharako  Diasporak kontzentrazioak deitu  dituzte 19:00etan Euskadin zehar.  Bilbon Gobernuaren Ordezkaritzaren  aurrean izango da, eta Gasteizen eta  Donostian Gobernuaren  ordezkariordetzaren aurrean.  Gainerako herrietan, kontzentrazioak  antolatzeko lekurik egokienak zein  diren adostuko da beti ere 19:00etan. 

2022ko azaroaren 13az geroztik  aurrerapausorik eman ez denez eta  gerra egoera nagusi denez, egoeraren  larritasun handiaz jabetuta, Saharako  Ordezkaritzak, Elkartasun  Mugimenduak eta Saharako Diasporak  dei egiten diete berriro euskal  gizarteari, bere indar politiko, sozial  eta sindikalei elkarretaratze horiekin  bat egiteko, Marokoren xantaiaren  aurrean egindako lagapen  onartezinaren aurrean gaitzespena  adierazteko eta Euskal Herrian geure  egiten dugun gatazka hau behin betiko  konpontzeko eskatzeko. 

sáhara eusKERA

MANCHETA FEBRERO22